ตารางการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ
ลำดับ รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนวันวัน/เดือน/ปีอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์ผู้ช่วยรายชื่อนักเรียน