นาวาโท ชยุติ ภู่พิทยาธนากร
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: นาวาโท
ชื่อ: ชยุติ
นามสกุล: ภู่พิทยาธนากร
เพศ: ชาย
เลขที่บัตรประชาชน: 3620100973433
เลขที่บัตรทหาร: 2290400007
ตำแหน่ง: หน.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคทฤษฎี
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: -
เบอร์โทรทหาร: 5831072
เบอร์โทรติดต่อ: 025756640
การศึกษา: สูงกว่าปริญญาโท
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: -
ประเภทสมาชิก: อาจารย์