พ.ต.หญิง นุชวรา วงก์ละคร
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: พ.ต.หญิง
ชื่อ: นุชวรา
นามสกุล: วงก์ละคร
เพศ: หญิง
เลขที่บัตรประชาชน: 3601100413714
เลขที่บัตรทหาร: 5481121216
ตำแหน่ง: อาจารย์แผนกวิชาการจัดการสารสนเทศ
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: nuchwara.w@rtarf.mi.th
เบอร์โทรทหาร: 5831072
เบอร์โทรติดต่อ: 0959476041
การศึกษา: ปริญญาโท
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: -
ประเภทสมาชิก: อาจารย์