ร.อ.หญิง อินทิรา นำสินหลาก
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: ร.อ.หญิง
ชื่อ: อินทิรา
นามสกุล: นำสินหลาก
เพศ: หญิง
เลขที่บัตรประชาชน: 3120101780927
เลขที่บัตรทหาร: 8492050069
ตำแหน่ง: อจ.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด: กร.ทหาร
อีเมลล์: intira_num@hotmail.com
เบอร์โทรทหาร: 5831072
เบอร์โทรติดต่อ: 0800215174
การศึกษา: ปริญญาตรี
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: -
ประเภทสมาชิก: อาจารย์