ร.ท. สมโชค หิรัญเพิ่ม
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: ร.ท.
ชื่อ: สมโชค
นามสกุล: หิรัญเพิ่ม
เพศ: ชาย
เลขที่บัตรประชาชน: 3110101862648
เลขที่บัตรทหาร: 1335800495
ตำแหน่ง: อาจารย์แผนกวิชาปฏิบัติการสารสนเทศ แผนกสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: hirunphoem.t@gmail.com
เบอร์โทรทหาร: 5831074
เบอร์โทรติดต่อ: 0865559942
การศึกษา: ปริญญาโท
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: website
ประเภทสมาชิก: อาจารย์