จ.ส.อ.หญิง วารินทร์ โสวรรณ์
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: จ.ส.อ.หญิง
ชื่อ: วารินทร์
นามสกุล: โสวรรณ์
เพศ: หญิง
เลขที่บัตรประชาชน: 3100602771891
เลขที่บัตรทหาร: 5351270812
ตำแหน่ง: อจช.แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: Kwankao27@gmail.com
เบอร์โทรทหาร: 5831071
เบอร์โทรติดต่อ: 0800523773
การศึกษา: ปริญญาตรี
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: -
ประเภทสมาชิก: อาจารย์