ร.อ. เกียรติคุณ พิมพ์ภาค
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: ร.อ.
ชื่อ: เกียรติคุณ
นามสกุล: พิมพ์ภาค
เพศ: ชาย
เลขที่บัตรประชาชน: 3100501538554
เลขที่บัตรทหาร: 1413310806
ตำแหน่ง: อาจารย์แผนกวิชาปฏิบัติการสารสนเทศ
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: -
เบอร์โทรทหาร: -
เบอร์โทรติดต่อ: -
การศึกษา: ปริญญาโท
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: -
ประเภทสมาชิก: อาจารย์