ร.ท. วีรยุทธ ครั่งกลาง
ยศ/คำนำหน้าชื่อ: ร.ท.
ชื่อ: วีรยุทธ
นามสกุล: ครั่งกลาง
เพศ: ชาย
เลขที่บัตรประชาชน: 1430300001996
เลขที่บัตรทหาร: 3452700030
ตำแหน่ง: อจ.แผนกวิชาการจัดการสารสนเทศ กวทส.ศฝทส.
สังกัด: สส.ทหาร
อีเมลล์: weerayut.k@rtarf.mi.th
เบอร์โทรทหาร: 5756640
เบอร์โทรติดต่อ: 0816662577
การศึกษา: ปริญญาตรี
ความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์: Java Progarmming
ประเภทสมาชิก: อาจารย์