รายชื่อหลักสูตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑. เทคนิคการติดต่อ VCD, DVD และไฟล์เสียง...
๒. การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8/10 ระดับองค์กร...
๓. การจัดทำ Infographic สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร...
๔. การปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์...